Úvodní stránka

Karolína Svobodová
Léčebná eurytmie

Celostní medicína

O mně
Úvodní stránka

Léčebná eurytmie

Eurytmie je pohybové umění rozvinuté na začátku 20. století.
Léčebná eurytmie je terapeutická metoda, kterou na základě eurytmie vytvořili Dr. Rudolf Steiner spolu s Dr. med. Itou Wegman v roce 1921, kdy ji představili v cyklu přednášek pro lékaře. Lékaři a léčební eurytmisté na celém světě eurytmii
od té doby soustavně praktikují a dále rozvíjejí. Je ústředním a původním terapeutickým nástrojem antroposofické medicíny, která jako celostní medicína integruje přírodovědecké i duchovně-vědecké poznatky. Chápe člověka jako celek, vnímá jej
v nejširších souvislostech.

Terapeutickým prostředkem léčebné eurytmie jsou primárně hlásky lidské řeči převedené v pohyb. Tyto hláskové pohyby souvisejí s procesy tvorby orgánů a jejich činností. Díky tomu intenzivně působí na jednotlivé orgánové funkce a na zdraví celého organismu.
Cílem procesu léčebné eurytmie je skrze soulad pohybu, duševní účasti při něm, a vědomému vnímání sebe sama, přispívat
k upevňování zdraví. Od klienta je vyžadováno pravidelné samostatné cvičení, prováděné podle instrukcí léčebné eurytmistky a vůle ke změně stávajících návyků.

Více o eurytmii

Jak probíhá léčebná eurytmie?

Léčebná eurytmie se provádí formou individuální terapie.
Klient se postupně naučí provádět končetinami i celým tělem specifické léčebně-eurytmické pohyby. Léčebná eurytmie se provádí především ve stoje, za chůze i vsedě, může se však provádět, je-li potřeba, i s ležícím klientem.

Léčebně-eurytmická cvičení se volí na základě lékařské diagnózy a pohybové diagnózy provedené léčebnou eurytmistkou. Snahou je, aby klient pod vedením léčebné eurytmistky začlenil sekvence cviků do své každodenní činnosti a pokud možno denně samostatně cvičil a tím posílil, upevnil a zachoval terapeutický účinek léčebně-eurytmické práce.

Jak probíhá léčebná eurytmie?Jak probíhá léčebná eurytmie?Jak probíhá léčebná eurytmie?

Komu je léčebná eurytmie určena?

Léčebnou eurytmii lze terapeuticky použít v každé věkové kategorii. Není potřeba žádná pohybová průprava, průběh terapie se přizpůsobuje tempu a pohybovým možnostem klienta. Četnost setkání se řídí průběhem nemoci a klientovými možnostmi samostatného cvičení.

Léčebná eurytmie může doprovázet a podporovat léčbu onemocnění degenerativního, zánětlivého nebo nádorového charakteru, stejně jako psychosomatických a některých psychiatrických onemocnění. Je vhodná zejména v následujících oblastech:

 • pediatrie 
 • vývojové poruchy a anomálie 
 • poruchy držení těla a pohybu 
 • čelistní ortopedie a anomálie v postavení zubů 
 • psychosomatika
 • všechny obory vnitřního lékařství, např. kardiologie, pulmologie, gastroenterologie, revmatologie 
 • onkologie
 • gynekologie a urologie 
 • dermatologie 
 • geriatrie 
 • neurologie 
 • oftalmologie 
 • ortopedie
 • psychiatrie  - úzkosti, poruchy spánku, deprese
 • rehabilitace po úrazech a chirurgických zákrocích 
 • profylaxe nemocí a zdravotní prevence
Komu je léčebná eurytmie určena?Komu je léčebná eurytmie určena?Komu je léčebná eurytmie určena?

Jak často, jak dlouho?

Proces léčebné eurytmie probíhá v cyklech. Jeden cyklus obsahuje 45-60minutová setkání v týdenním rytmu po dobu šesti až dvanácti týdnů. Mezi jednotlivými cykly je vždy zhruba měsíční pauza. Cykly je možné v případě potřeby opakovat.

Relativní kontraindikace (okolnosti, které neumožňují léčebnou eurytmii) existují v případě následujících stavů:

 • vysoce horečnatá onemocnění
 • akutní zánětlivé procesy
 • akutní poruchy vědomí
 • akutní psychózy
 • závažná krvácení
 • čerstvé fraktury 
 • těhotenství

Cena

900,-Kč za setkání

Jak často, jak dlouho?Jak často, jak dlouho?Jak často, jak dlouho?